Ανακοίνωση για τις εγγραφές

11Ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης

Τηλέφωνο – Φαξ: 210-9919563

Εγγραφή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού

Τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013

Οι εγγραφές γίνονται  από 6 Μαΐου έως 20 Μαΐου  2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά  για την εγγραφή είναι:

 

  • Το ατομικό βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

 

  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο ή γενικό ιατρό ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγο (το Α.Δ.Υ.Μ. είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του σχολείου μας).

 

  • Το έντυπο λογαριασμού (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ) ή συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας ή εκκαθαριστικό εφορίας που να δείχνει τη διεύθυνση κατοικίας των γονέων.

 

  • Αίτηση εγγραφής (η αίτηση δίνεται από το σχολείο μας και συμπληρώνεται από τον γονέα).

 

  • Βεβαίωση φοίτησης στο Νηπιαγωγείο.

Σε περίπτωση μη φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, η εγγραφή του νηπίου στην Α΄ Δημοτικού, εγκρίνεται από τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική αίτηση των γονέων, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι της μη φοίτησης.

 

Εγγραφή αλλοδαπών μαθητών:  Οι αλλοδαποί μαθητές που δεν μπορούν να προσκομίσουν το πιστοποιητικό γέννησης μπορούν να εγγραφούν με ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα δικαιολογητικά εγγραφής πρέπει να είναι πρωτότυπα και επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Για να εκτυπώσετε τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ : Δικαιολογητικά για εγγραφή στην Α’ Δημοτικού