Οι συγκεντρώσεις – ενημερώσεις γονέων & κηδεμόνων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των τάξεων, τη μελέτη των παιδιών και την πρόοδό τους, θα πραγματοποιούνται  για το Σχολικό Έτος 2022-2023 μετά το πέρας των μαθημάτων στις 13:20 και σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που βρίσκονται σε άλλο σχολείο στις παραπάνω προγραμματισμένες ημερομηνίες και τηλεφωνικά σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι γονείς & κηδεμόνες, που αδυνατούν για σοβαρό λόγο, να παραβρεθούν στις συγκεντρώσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας: