Σχολικό Έτος 2023-2024

Οι συγκεντρώσεις – ενημερώσεις γονέων & κηδεμόνων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των τάξεων, τη μελέτη των παιδιών και την πρόοδό τους, θα πραγματοποιούνται  για το Σχολικό Έτος 2023-2024 μετά το πέρας των μαθημάτων στις 13:20 και σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.  

1η Ενημέρωση : Πέμπτη 12 Οκτωβρίου, ώρα 13:20 

2η Ενημέρωση : Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου, ώρα 13:20 

3η Ενημέρωση : Τρίτη 13 Φεβρουαρίου, ώρα 13:20 

4η Ενημέρωση : Πέμπτη 14 Μαρτίου, ώρα 13:20 

5η Ενημέρωση : Τετάρτη 15 Μαϊου, ώρα 13:20 

6η Ενημέρωση : Παρασκευή 14 Ιουνίου, ώρα 13:20 

Σχολικό Έτος 2022-2023

Οι συγκεντρώσεις – ενημερώσεις γονέων & κηδεμόνων για θέματα που αφορούν τη λειτουργία των τάξεων, τη μελέτη των παιδιών και την πρόοδό τους, θα πραγματοποιούνται  για το Σχολικό Έτος 2022-2023 μετά το πέρας των μαθημάτων στις 13:20 και σύμφωνα με το παραπάνω πρόγραμμα.

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων που βρίσκονται σε άλλο σχολείο στις παραπάνω προγραμματισμένες ημερομηνίες και τηλεφωνικά σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Οι γονείς & κηδεμόνες, που αδυνατούν για σοβαρό λόγο, να παραβρεθούν στις συγκεντρώσεις μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων  κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας: