Πίνακας  Ανακοινώσεων έργων στο μάθημα της Πληροφορικής 2023-2024     

Made with Padlet

Οκτώβριος 2023 – Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα – EU Code Week

Ήρθε ο Οκτώβριος και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κώδικα – EU Code Week. Το φετινό θέμα μας αφορά την «Παγκόσμια Ημέρα Ζώων» που γιορτάσαμε στις 4 Οκτωβρίου

Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τμημάτων του σχολείου θα ασχοληθούν με διασκεδαστικές αλγοριθμικές, προγραμματιστικές και ρομποτικές δραστηριότητες, προκλήσεις και παιχνίδια με αντικείμενο τα ζώα. 
 
Βασικός στόχος είναι τα παιδιά να καλλιεργήσουν γνώσεις και δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης, προγραμματισμού και κωδικοποίησης, να διερευνήσουν και να επιλύσουν προκλήσεις και γρίφους με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και χωρίς (unplugged), να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα ζώα, να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους και να διασκεδάσουν. 

«Let’s code with animals!»

 
Στη Συμμαχία μας συμμετέχουν τα ακόλουθα Σχολεία:
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Ζευγολατιού
 • Δημοτικό Σχολείου Αγναντερού Καρδίτσας
 • 11ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού
 • 3ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Ξυλοκάστρου
 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου
 • 13ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
 • 18ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
 • 23ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών
Όποια σχολεία το επιθυμούν μπορούν να συνδεθούν στη Συμμαχία μας με τον κωδικό:
 
Πιστοποιητικό συμμετοχής για όλους τους μαθητές :  

Η ιστοσελίδα της Εκδήλωσης είναι: 

https://codeweek.eu/view/537689/lets-code-with-animals

Οι δραστηριότητες, τα Φύλλα Εργασίας αλλά και πολυμεσικό υλικό από την υλοποίησή τους είναι διαθέσιμο στο Padlet: