Στο σχολείο μας υλοποιούνται σχολικές δράσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων. Οι σχολικές δράσεις αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στο στενότερο και ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τους.

Περιεχόμενο Καρτέλας

30-Μαρτίου-19 Συμμετοχή του σχολείου μας στην τελική εκδήλωση  του “Code my city”, μιας πιλοτικής εφαρμογής  που εντάσσεται στην Ατζέντα Καινοτομίας 2019 και στο Εθνικό Σχέδιο για τις Ψηφιακές Δεξιότητες 2019 “Digital Skills for Digital Greece ” στο Ευγενίδειο Ίδρυμα.

Το θέμα της εργασίας μας ήταν ένα οδοιπορικό : «Από την Αργυρούπολη του Πόντου, στην Αργυρούπολη της Αττικής»

Το έργο “Code my city” αποτελεί το τρίτο μέρος μιας καινοτόμας πιλοτικής
εφαρμογής που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018 και τα παιδιά εκπαιδεύτηκαν στη χρήση κώδικα Java από την Oracle και στη συνέχεια υλοποίησαν στο προγραμματιστικό περιβάλλον Alice ένα animation με πολιτιστικό περιεχόμενο.

01-Μαρτίου-19 Συμμετοχή του σχολείου μας στον Πανελλήνιο μαθηματικό Διαγωνισμό:   Ο Μικρός Ευκλείδης (Δημοτικό) – Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ).

14-Μαρτίου-19 Συμμετοχή του σχολείου μας στον 7ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Φυσικής:   7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικών Δημοτικού – ΕΕΦ (α΄φάση)

«Ένα εικαστικό και τεχνολογικό ταξίδι στα έργα του Vincent Van Gogh»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

Κατσούλη Έλλη (εκπαιδευτικός Εικαστικών)