Η Εφημερίδα του Β1

Επιλέξτε την εφημερίδα μας για να δείτε τις ιστορίες των μικρών μαθητών του Β1 για τη σχολική χρονιά 2018-2019 (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κα Χαρά) ​