«Διανομή Σχολικού Οδηγού για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών των Δημόσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»

Δείτε ή κατεβάστε τον οδηγό για γονείς και κηδεμόνες Οδηγός για τους Γονείς και Κηδεμόνες μαθητών/τριών

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ : Σχολικός Οδηγός για Γονείς