Περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου

Το συγκεκριμένο έργο εστίασε στα περιβαλλοντικά ζητήματα στη Μεσόγειο θάλασσα (ρύπανση της θάλασσας, εξαφάνιση ζώων, τοξικά απόβλητα, κλιματικές αλλαγές λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου κ.λπ.). Οι μαθητές ανέπτυξαν ικανότητες για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση του φυσικού και τεχνητού κόσμου που τα περιβάλλει ενώ έγινε προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν και να διαμορφώσουν στάσεις και δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σχολεία Συνεργασίας : (11ο Δ.Σ. Αργυρούπολης – Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu – Τουρκία

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

  • Κυροδήμου Έφη – ΠΕ86- Πληροφορικής
  • Βασιλειάδης Άκης – ΠΕ06 – Αγγλικής Γλώσσας 
  • Σαμαρά Ευνίκη – ΠΕ08 – Καλλιτεχνικών Μαθημάτων