Ένα ταξίδι από τα αρχαία δίκτυα στα διαδίκτυα και στο σύγχρονο ψηφιακό κόσμο!

Η ιστορία της Τεχνολογίας είναι η ιστορία της εφεύρεσης εργαλείων και τεχνικών που αύξησαν τη ζωή των ανθρώπων. Σας προσκαλούμε σε ένα ταξίδι πίσω στο χρόνο για να δούμε τις προσπάθειες των ανθρώπων να επικοινωνούν με σήματα καπνού, περιστέρια, τυπογραφία, τηλεφωνικές και τηλεγραφικές εφευρέσεις, πρώτους υπολογιστές, διαδίκτυο και δορυφόρους.

Σχολεία Συνεργασίας : (11ο Δ.Σ. Αργυρούπολης – 4ο Δ.Σ. Γλυφάδας

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:

  • Κυροδήμου Έφη – ΠΕ86- Πληροφορικής (11ο Δ.Σ. Αργυρούπολης)
  • Πατσατζή Παρθένα – ΠΕ86- Πληροφορικής (4ο Δ.Σ. Αργυρούπολης)