Στο σχολείο μας υλοποιούνται σχολικές δράσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων. Τα προγράμματα αυτά  αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στο στενότερο και ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τους.

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

«Τα σκουπίδια τραγουδούν:κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με άχρηστα ανακυκλωμένα υλικά»

 

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

  1. Παπαδόγιαννη Κουραντή Μάρθα (εκπαιδευτικός Μουσικής)
  2. Καψάσκη Σπυριδία (δασκάλα)
  3. Σαλούστρου Χαρίκλεια (Δασκάλα)

 Στο πρόγραμμά μας “Τα σκουπίδια τραγουδούν” η μουσική λειτούργησε ως αφετηρία, ώστε να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τις έννοιες ‘ανακύκλωση’ και ‘αναχρησιμοποίηση΄μέσα από την κατασκευή οργάνων από ανακυκλώσιμα και ‘άχρηστα΄ υλικά. Τα παιδιά κατασκεύασαν τα δικά τους όργανα και η μεγάλη ορχήστρα που δημιουργήσαμε παρουσίασε στο τέλος της χρονιάς τα τραγούδια Κάδος Μπλε” και “Η σακούλα”

«Τα σκουπίδια τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Βιλλιώτη Αικατερίνη (εκπαιδευτικός Φυσ. Αγωγής)

                                                 Σαλούστρου Χαρίκλεια (Δασκάλα)

«Φιλαναγνωσία»

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Γωγή Μυρσίνη (Δασκάλα)

 

Η Εφημερίδα του Β1

Επιλέξτε την εφημερίδα μας για να δείτε τις  ιστορίες των μικρών μαθητών του Β1 για τη σχολική  χρονιά 2018-2019 (Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: κα Χαρά) ​ 

Η εφημερίδα μας ΕΔΩ

«Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα»

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Κολιούδη Μαρία  (Δασκάλα)

«Αρχιπέλαγος Αιγαίο : Η Τεχνολογία βοηθάει να αναπτυχθούν τα νησιά – Όμιλος Εκπαιδευτικής Ρομποτικής»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

                                                                               Κυριακάκης Γεώργιος (Δάσκαλος)

«Ένα ταξίδι από τα αρχαία δίκτυα στα διαδίκτυα και στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

                                                Αποστολάκη Ευαγγελία (δασκάλα)

«Γράφουμε το δικό μας βιβλίο»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαντζανά Ελένη (Δασκάλα)

                                                 Κυριακόπουλος Γεώργιος (εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας)

 

«Από την Αργυρούπολη του πόντου στην Αργυρούπολη της Αττικής»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:Σιμενή Περσεφόνη (Διευθύντρια)

                                                Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

«Κάπνισμα – Αλκοόλ «

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κυριακάκης Γιώργος (Δάσκαλος)

«Διαχείριση συγκρούσεων «

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός :Μπερή Μαρία (Δασκάλα τμήματος Ένταξης 1)

 

«Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών»

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός :Σιμενή Περσεφόνη (Διευθύντρια)