Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημ. Σχολείου Αργυρούπολης (από 01/11/2018)

  • Πρόεδρος : Τριανταφυλλόπουλος Αδάμ
  • Γεν. Γραμματέας :  Καραγεώργου Ανδριάνα
  • Αντιπρόεδρος : Ζαφείρης Μάρκος
  • Ταμίας : Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
  • Μέλος : Αποστολάκη Χαρίκλεια
  • Μέλος : Ντελής Ιωάννης
  • Μέλος : Τόκα Θεοδώρα