Σχολικό έτος 2022-2023

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημ. Σχολείου Αργυρούπολης (από ……

 • Πρόεδρος : Αποστολάκη Χαρίκλεια
 • Αντιπρόεδρος : Κωνσταντίνου Ανδρέας 
 • Γεν. Γραμματέας :  Κέννου Αγάθη
 • Ταμίας : Αθουσάκης Αντώνιος
 • Ειδ. Γραμματέας : Δημαρά Ελπίδα
 • Μέλος : Μπουχούτσου Θεογανία
 • Μέλος : Τσέργη Μαρία

Σχολικό έτος 2018-2019​​

Μέλη Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 11ου Δημ. Σχολείου Αργυρούπολης (από 01/11/2018)

 • Πρόεδρος : Τριανταφυλλόπουλος Αδάμ
 • Γεν. Γραμματέας :  Καραγεώργου Ανδριάνα
 • Αντιπρόεδρος : Ζαφείρης Μάρκος
 • Ταμίας : Παρασκευοπούλου Ευαγγελία
 • Μέλος : Αποστολάκη Χαρίκλεια
 • Μέλος : Ντελής Ιωάννης
 • Μέλος : Τόκα Θεοδώρα