Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου 2023-2024

Ο κανονισμός επιχειρεί να διευκρινίσει και να ορίσει ζητήματα που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονισμός θα αναπροσαρμόζεται για να παραμένει συγχρονισμένος με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους για τους οποίους συντάχθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη θα προκύπτει από τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας ΕΔΩ (2023-2024)

Λειτουργία του σχολείου 2023-2-24 

Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου 2022-2023

Ο κανονισμός επιχειρεί να διευκρινίσει και να ορίσει ζητήματα που αποτελούν προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την απρόσκοπτη και αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.

Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο κανονισμός θα αναπροσαρμόζεται για να παραμένει συγχρονισμένος με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να ικανοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους για τους οποίους συντάχθηκε. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη θα προκύπτει από τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων και του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου.

Διαβάστε τον κανονισμό λειτουργίας του σχολείου μας ΕΔΩ (2022-2023)


Ωράριο Λειτουργίας

07:00 – 07:15 

Πρωινή Υποδοχή

 
08:00-08:15Προσέλευση Μαθητών-Πρωινή προσευχή 

08:15 – 09:40

1η και 2η Διδακτική ώρα

09:40 – 10:00

1ο Διάλειμμα

10:00 – 11:30

3η και 4η Διδακτική ώρα

11:30 – 11:45

2ο Διάλειμμα

11:45 – 12:25

5η Διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

3ο Διάλειμμα

12:35 – 13:15

6η Διδακτική ώρα

13:15 – 13:20

 Διάλειμμα

13:20 – 14:00

1η Διδακτική ώρα Ολοήμερου – ΣΙΤΙΣΗ – ΧΑΛΑΡΩΣΗ – ΞΕΚΟΥΡΑΣΗ

14:00 – 14:15

Διάλειμμα

14:15 – 15:00

2η Διδακτική ώρα Ολοήμερου – ΜΕΛΕΤΗ

15:00 – 15:15

Διάλειμμα

15:15 – 16:00

3η Διδακτική ώρα Ολοήμερου