Πληροφορίες

Ηλεκτρουπόλεως 1, 16452 Αργυρούπολη, Τηλέφωνο: 210-9919563 Fax: 210-9919563 Email: mail@11dim-argyr.att.sch.gr