Προγράμματα 2018-2019

Στο σχολείο μας υλοποιούνται σχολικές δράσεις και Προγράμματα Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων. Τα προγράμματα αυτά  αποσκοπούν στην πνευματική ανάπτυξη, στην αισθητική καλλιέργεια, στη δημιουργική έκφραση των μαθητών και στην ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που αφορούν στο στενότερο και ευρύτερο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τους.

Προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων

«Τα σκουπίδια τραγουδούν:κατασκευή αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων με άχρηστα ανακυκλωμένα υλικά»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Παπαδόγιαννη Κουραντή Μάρθα (εκπαιδευτικός Μουσικής)

Καψάσκη Σπυριδία (δασκάλα)

Σαλούστρου Χαρίκλεια (Δασκάλα)

«Τα σκουπίδια τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Βιλλιώτη Αικατερίνη (εκπαιδευτικός Φυσ. Αγωγής)

Σαλούστρου Χαρίκλεια (Δασκάλα)

«Φιλαναγνωσία»

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Γωγή Μυρσίνη (Δασκάλα)

«Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα»

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Κολιούδη Μαρία  (Δασκάλα)

«Αρχιπέλαγος Αιγίο : Η Τεχνολογία βοηθάει να αναπτυχθούν τα νησία – Όμιλος Εκπαιδεθτικής Ρομποτικής»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

Κυριακάκης Γεώργιος (Δάσκαλος)

«Ένα ταξίδι από τα αρχαία δίκτυα στα διαδίκτυα και στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

«Γράφουμε το δικό μας βιβλίο»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Μαντζανά Ελένη (Δασκάλα)

Κυριακόπουλος Γεώργιος (εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας)

«Από την Αργυρούπολη του πόντου στην Αργυρούπολη της Αττικής»

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:Σιμενή Περσεφόνη (Δασκάλα)

Κυροδήμου Ευσταθία (εκπαιδευτικός Πληροφορικής)

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

«Κάπνισμα – Αλκοόλ «

Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός :Κυριακάκης Γιώργος (Δάσκαλος)

«Διαχείριση συγκρούσεων»

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός :Μπερή Μαρία (Δασκάλα τμήματος Ένταξης 1)

«Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης μέσα από το μάθημα των θρησκευτικών»

Υπεύθυνης Εκπαιδευτικός :Σιμενή Περσεφόνη (Διευθύντρια)