Εθελοντισμός 2022

Τον Απρίλιο 2022, στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με θέμα τον Εθελοντισμό (Γίνομαι εθελοντής στις ομάδες του δήμου μου) οι …